Horyzont Wolności

Horyzont Wolności

“Horyzont Wolności”. Projekt prof. Zbigniewa Bajka do którego została zaproszona Joanna Banek