Sympozjum w Hotelu DeSilva w Opolu w 2016

Sympozjum w Hotelu DeSilva w Opolu w 2016
Międzynarodowe Sympozjum w Hotelu DeSilva w styczniu 2016r, wykłady i malowanie… Interesujące spotkania z międzynarodową grupą artystów i lokalnymi władzami.…