Wystawa w Norymberdze

Wystawa w Norymberdze

Już niebawem, w maju, odbędzie się kolejny wernisaż wystawy najnowszych prac Joanny Banek. Tym razem będzie mieć on miejsce w malowniczej Norymberdze. Wystawa “Trzy kolory Trzy spojrzenia Trzy kobiety” trwać będzie od 12 maja do 10 czerwca 2016 roku, a udział wezmą w niej trzy artystki: Joanna Banek, Iwa Kruczkowska-Król oraz Joanna Warchoł. Będzie to interesujące spotkanie trzech odmiennych wyobraźni, trzech odmiennych indywidualności artystycznych, które – wbrew wszelkim różnicom formalnym – łączy wspólne spojrzenie na świat i wspólne wartości.

Jak pisze Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski: “Ekspozycja krakowskich artystek skłania do stawiania ponadczasowych egzystencjalnych pytań, do namysłu nad najnowszą sztuką i jako taka bardzo dobrze oddaje zarówno artystyczny klimat współczesnego Krakowa jak i charakter działalności Domu Krakowskiego w Norymberdze. Dom Krakowski w Norymberdze, podobnie zresztą jak dom Norymberski w Krakowie, od początku swojego istnienia pozostaje przecież nie tylko ważnym miejscem prezentacji artystycznych, ale też przestrzenią rozmowy na temat współczesnej kultury. Obydwie placówki zawsze wyróżniała wolność, otwartość na młodą sztukę, swoista odwaga eksperymentowania. I jestem przekonany, że wystawa „Trzy kolory Trzy kobiety Trzy spojrzenia” doskonale do tej tradycji nawiązuje.”

O artystkach i wystawie wypowiada się również prof. ASP w Krakowie Zbigniew Bajek: “Analizując ich twórczość, bez trudu można wskazać to, co je łączy, ale też to, co je dzieli. Odchodząc na chwilę od obrazów, należy z mocą podkreślić ich społecznikowskie zacięcie, pracę na rzecz innych. Wszystkie są aktywnymi członkami Związku Polskich Artystów Plastyków: członek Zarządu Głównego ZPAP, prezes Okręgu Krakowskiego oraz członek Zarządu tego Okręgu. Ogromna ilość przedsięwzięć, których są autorkami, koordynatorkami, które angażują ich czas i emocje, wystawia im jak najlepsze świadectwo. Swoją intensywną aktywność twórczą dzielą z pracą, która służy całemu środowisku artystycznemu Krakowa i Polski. Bezcenna to rzecz w dobie myślenia merkantylnego, które dawno już „dopadło” artystów. Cechy wspólne obrazów Joanny Warchoł, Joanny Banek oraz Iwy Kruczkowskiej-Król, to sensualność osadzona na solidnym fundamencie formy. Kompozycje obrazów – różnych, z punktu widzenia konwencji – oparte są na czytelnych podziałach rodem z geometrii euklidesowej: linie proste, łuki, okręgi. Sam trójkąt, który autorki wskazały jako znak wystawy, jej symbol, ma bogate, kulturowe obciążenia, o których wprost mówią czy piszą, z którymi się identyfikują. Zresztą, trójkąt równoboczny również, od wieków symbolizuje pierwiastek kobiecy. W nazwie wystawy artystki na kobiecość wskazują, obok koloru i spojrzenia – własnego punktu widzenia. W ich metaforycznych światach przywoływanych na płótnach, kolor buduje przestrzeń i światło, nasyca je emocjami, działa nie tylko na zmysł wzroku. Malarki penetrują świat zarówno w wymiarze makro jak i mikro, odsyłając patrzących do widoków z teleskopów penetrujących kosmos, jak i do obrazów z mikroskopów – co szczególne, te światy są wyjątkowo sobie bliskie. Zgłębiają też różne obszary kulturowe – fascynacja kulturą i sztuką Japonii w mieście Feliksa Jasieńskiego-Mangghi nie powinna dziwić. Uważam, że to właściwy wybór, by Joanna Warchoł, Joanna Banek oraz Iwa Kruczkowska-Król reprezentowały sztukę krakowską w Norymberdze przy okazji jubileuszu powołania w mieście Dürera Domu Krakowskiego, placówki, która od 20 lat promuje to, co Kraków w sztuce ma najcenniejszego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!