Wystawa po plenerze w Myczkowcach w Galerii Kotłownia

wystawa-po-plenerze-w-myczkowcach-w-galerii-kotlownia-Joanna Banek

Wystawa po plenerze w Myczkowcach w Galerii Kotłownia

Organizatorem wystawy była Kurator i uczestnik pleneru Joanna Banek. całość wydarzenia odbyła się pod patronatem ZPAP Okręg Krakowski I ZPAP Okręg Katowicki.

Plener miał międzynarodowy charakter, oprócz artystów z Polski, w plenerze uczestniczyli artyści z Ukrainy.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=932503320170514&set=pb.100064626404281.-2207520000.