Wystawa “Kafka – przełamywanie granic”, Zamek w Reszlu, Muzeum Warmii i Mazur 22,07-16,09,2017

Kafka Przełamywanie granic Reszel 2017 Banek

Wystawa “Kafka – przełamywanie granic”, Zamek w Reszlu, Muzeum Warmii i Mazur 22,07-16,09,2017

Kafka – przełamywanie granic
Wystawa „Kafka – Przełamywanie granic” to projekt autorski prof. Zbigniewa Bajka, Kierownika Katedry Interdyscyplinarnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Do projektu zostali zaproszeni pedagodzy i artyści akademii sztuk pięknych z całej Polski oraz z Niemiec (Bonn) i Czech (Ostrava). Prezentowane prace pokazują spektrum artystycznych dokonań poprzez rozmaite media: malarstwo, instalację, fotografię. Kolekcja licząca ok. 150 czarno -białych prac wykonanych różnymi narzędziami, to autorskie interpretacje mini tekstów Franza Kafki. Na wystawie zaprezentujemy również 40 portretów pisarza, które znakomicie dopełniają dzieła odnoszące się do treści aforyzmów. Podczas otwarcia wystawy odbędzie się Performance „Misterium Przejścia” – zaproszeni specjalnie do performance artyści będą recytować aforyzmy Franza Kafki w czterech językach: po polsku, niemiecku, czesku i śląsku.
Koordynator wystawy – Diana Stajszczak

Otwarcie wystawy 22 lipca 2017 godz. 18.00
22 lipca – 16 września 2017, Galeria „Zamek” w Reszlu

Każdy uczestnik interpretował jeden z aforyzmów Franza Kafki ze zbioru „Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze”.

Projekty, w których udział biorą profesorowie, doktoranci i studenci, ale również artyści nie związani ze środowiskami akademickimi, adresowane są do różnych grup społecznych, w tym do wykluczonych.

Tym razem zaprosiłem do interpretacji myśli Kafki przede wszystkim artystów-pedagogów prawie wszystkich uczelni artystycznych z Polski oraz partnerów zagranicznych.
Kolekcja licząca ok. 150 czarno-białych prac wykonanych różnymi narzędziami, to autorskie interpretacje mini tekstów Franza Kafki. Nadto, powstało ponad 40 portretów pisarza, które znakomicie dopełniają dzieła odnoszące się do treści aforyzmów.
Wielokrotnie wspominałem o znaczeniu twórczości F. Kafki, która od dziesiątków lat inspiruje literatów, muzyków ale także ludzi teatru, filmu; ma też wyjątkowy wpływ na działania artystyczne osób zajmujących się sztukami wizualnymi. Henryk Waniek w eseju „Kafka – trzeci proces” pisał: (…) w prozie Kafki istnieją nieprzebrane zasoby postaci, sytuacji i przyczynków, gotowych do transpozycji na język obrazu.
Rysunki, grafiki, obrazy, formy przestrzenne przygotowane przez uczestników projektu potwierdzają to w pełni. I nie jest to świat jednowymiarowy.
Co prawda postrzeganie dzieła Kafki jedynie w mrocznych barwach, jest dość typowe, bo jak pisze wspomniany wcześniej Henryk Waniek: Kafka był przedstawiany jako geniusz mroku i rozpaczy, oskarżyciel bezdusznego społeczeństwa (…). Ale ten sam autor jest gotowy (…) przyznać Kafce miano jednego z patriarchów specyficznego humoru. Choćby takiego, od którego ciarki przebiegają po skórze.
W Kafce fascynuje nie tylko jego głęboka znajomość ludzkiej psychiki, nieograniczona wyobraźnia, ale przede wszystkim forma jego utworów – prosta, wręcz oschła. I… plastyczność jego wizji (oczywiście, piszę to we własnym imieniu).
„Człowiek kafkowski” – z którym wielu z nas się utożsamia – wciąż staje wobec ograniczeń, wobec granic, które zdają się nie do pokonania, które zagrażają jego wolności.
W tekście zamieszczonym w albumie „Dramat Wolności” prof. Roman Kubicki wyznaje: Kiedy myślimy o naszej wolności, musimy pamiętać, że człowieka tworzy to, co go ogranicza, oraz zarazem ogranicza go to, co go tworzy. Cokolwiek tworzy człowieka, tworzy zawsze człowieka partykularnego, określonego, przyporządkowanego zawsze jakiemuś możliwie precyzyjnemu pojęciu. Człowieka tworzą rodzice i oni też go ograniczają. Człowieka tworzą także: język, pochodzenie, wiara, wykształcenie, płeć, wiek, kondycja finansowa, temperament, upodobania seksualne i kulinarne, zainteresowania, wykonywana praca, wolny czas, rozrywka; tworzą go wreszcie dane mu do przeżycia czas historyczny i miejsce na ziemi itd., itp. Wszystkie one człowieka też ograniczają w tym sensie, że pozbawiają jego egzystencję boskich znamion uniwersalności, lokalizując ją w określonym partykularyzmie: zawsze tworzy mnie konkretny, taki, a nie inny język, konkretne, takie, a nie inne pochodzenie, konkretna, taka, a nie inna wiara, konkretne, takie, a nie inne wykształcenie, konkretna, taka, a nie inna płeć itd., itp.
Taka świadomość nie zwalnia nas z konieczności mierzenia się z ograniczeniami, z konieczności przełamywania granic.”

Zbigniew Bajek
Autor i koordynator międzynarodowego projektu artystycznego
„Kafka – przełamywanie granic”

Lista uczestników projektu „Kafka – przełamywanie granic“:

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Prof. Zbigniew Bajek

Prof. Andrzej Bednarczyk

Prof. Adam Brincken

Prof. Krzysztof Kiwerski

Prof. Małgorzata Komorowska

Prof. Piotr Kunce

Prof. Józef Murzyn

Prof. Stanisław Rodziński

Prof. Bogusz Salwiński

Prof. Krzysztof Tomalski

Prof. Adam Wsiołkowski

Dr hab. Bogusław Bachorczyk, prof. ASP

Dr hab. Grzegorz Bienias, prof. ASP

Dr hab. Alicja Bilińska, prof. ASP

Dr hab. Grzegorz Biliński prof. ASP

Dr hab. Joanna Kaiser, prof. ASP

Dr hab. Bogdan Klechowski, prof. ASP

Dr hab. Łukasz Konieczko, prof. ASP

Dr hab. Wojciech Kopczyński, prof. ASP

Dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. ASP

Dr hab. Ryszard Melliwa, prof. ASP

Dr hab. Mirosław Sikorski, prof. ASP

Dr hab. Zbigniew Sprycha, prof. ASP

Dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP

Dr hab. Marek Szymański, prof. ASP

Dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP

Dr hab. Dariusz Vasina, prof. ASP

Dr hab. Andrzej Witkowski, prof. ASP

Dr hab. Grzegorz Wnęk, prof. ASP

Dr hab. Rafał Borcz

Dr hab. Wojciech Kubiak

Dr hab. Jakub Najbart

Dr hab. Kinga Nowak

Dr hab. Aleksander Pieniek

Dr Joanna Banek

Dr Bartłomiej Bałut

Dr Agnieszka Bartak-Lisikiewicz

Dr Agnieszka Łakoma

Dr Wojciech Kopeć

Dr Magdalena Kulesza

Dr Kamil Kuzko

Dr Marta Makarczuk

Dr Katarzyna Makieło

Dr Mateusz Otręba

Dr Olga Ząbroń

Dr Michał Zawada

Mgr Izabela Biela, doktorantka

Mgr Marcin Czaja, doktorant

Mgr Joanna Dudek, doktorantka

Mgr Mateusz Grymek, doktorant

Mgr Artur Kapturski, doktorant

Mgr Jolanta Kuśmierska, doktorantka

Mgr Dariusz Milczarek, doktorant

Mgr Michał Sroka. doktorant

Mgr Tymoteusz Chliszcz

Mgr Miłosz Horodyski

Mgr Filip Kamiński

Mgr Marek Łątkowski

Mgr Wojciech Oszek

Mgr Małgorzata Pabich

Julia Bajek, studentka

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Prof. Ewa Zawadzka

Prof. Janusz Karbowniczek

Dr hab. Dariusz Gajewski, prof. ASP

Dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP

Dr Judyta Bernaś

Mgr Jakub Zdejszy, doktorant

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. Stanisław Baj

Prof. Leszek Mądzik

Mgr Tomasz Awdziejczyk

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Prof. Wojciech Zamiara

Prof. Jacek Zdybel

Dr hab. Jacek Kornacki, prof. ASP

Dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP

Mgr Anna Włodarska, doktorantka

Mgr Marek Wrzesiński

 

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Prof. Grzegorz Chojnacki

Prof. Andrzej Grenda

Mgr Gabriela Cichowska, doktorantka

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Dr hab. Przemysław Pintal, prof. ASP

Mgr Piotr Kmita

Mgr Daniela Tagowska

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Prof. Mirosław Pawłowski

Prof. Zbigniew Szot

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki

Dr hab. Grażyna Borowik, prof. UP

Dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela

Mgr Anna Poduszyńska, doktorantka

 

Akademia Sztuki w Szczecinie

Dr hab. Kamil Kuskowski, prof. AS

 

Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki

Dr hab. Krystyna Szwajkowska, prof. AJD

Dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. AJD

Dr hab. Rafał Głowacki

Dr Adam Rokowski

Dr Dariusz Słota

Mgr Anna Glińska-Kupczyk, doktorantka

Mgr Żaneta Wojtala

 

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki

Dr Magdalena Uchman

Mgr Kamila Bednarska

Mgr Piotr Woroniec

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny

Dr hab. Sławomir Toman, prof. UMCS

 

 Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie

Prof. Elżbieta Kuraj

Dominika Ciurlok, studentka

 

Uniwersytet Ostrawski, Wydział Sztuki (Republika Czeska)

Prof. Daniel Balabán

Prof. Eduard Ovčáček

Doc. Zbyněk Janáček

Doc. František Kowolowski

Doc. Sibinský Marek

Dr. Jiří Kuděla

MgA Iva Krupicová, doktorantka

MgA Václav Rodek

MgA Ivo Sumec

Oľga Moravcová, studentka

 

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter koło Bonn (Niemcy)

Prof. Ulrika Eller-Rüter

Goście specjalni:

Aria Eghbal (Iran)

Friedemann Geisler (Niemcy)

Serhiy Savchenko (Ukraina)

Qi Yang (Chiny)

 

https://muzeum.olsztyn.pl/4725,kafka-przelamywanie-granic.html