Złota Odznaka ZPAP

Złota Odznaka ZPAP

Miło mi poinformować o przyznaniu mi Złotej Odznaki ZPAP w trakcie Walnego Zjazdu. Kapituła ZŁOTEJ ODZNAKI ZPAP wyróżniła mnie tym odznaczeniem doceniając moje działania w ramach ZPAP Okręg Krakowski.