-grafia

-grafia

Wystawa „-grafia” prezentowana była w Sali Śląskiej częstochowskiej Miejskiej Galerii Sztuki.

W projekcie biorą udział twórcy-nauczyciele akademiccy Katedry Grafiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie a także zaproszeni artyści z innych ośrodków akademickich z kraju (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Politechnika Śląska) i z zagranicy (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku na Słowacji, Uniwersytet Ostrawski w Czechach). Kuratorka wystawy( Agnieszka Półrola) zaznacza, że „szerokie spektrum założenia problemowego pozwala na niczym nieskrępowaną swobodę i skrystalizowanie osobistej wypowiedzi”. Wypowiedzi tych udzielają zaś: Joanna Banek, Tomasz Chudzik, Barbara Czapor-Zaręba, Zbynek Janácek, Artur Jastrząb, Jolanta Jastrząb, Jacek Joostberens, Iva Krupicová, Aleksandra Lasoń, Marek Mielczarek, Olga Moravcová, Marian Oslislo, Małgorzata Rozenau, Pavol Rusko, Marek Sibinský, Krystyna Szwajkowska, Marta Śliwiak, Zdzisław Wiatr, Katarzyna Winczek, Żaneta Wojtala, a także Witold Zaręba. Swoją twórczość prezentuje, oczywiście, także sama Półrola.

więcej : https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,35270,25600636,wystawa-grafia-w-czestochowie-artysci-z-polski-czech-i.html

 

-grafia

Cykl prac do projektu „-grafia”, którego kuratorem i pomysłodawczynią jest prof. ASP Agnieszka Półrola, nosi tytuł „Astrolog”. Inspiracje zaczerpnięte są z wykresów horoskopów natalnych (tzw. Radix) , horoskopów porównawczych, tranzytów , progresji itp.[1] Symbolika użytych znaków nawiązuje do tradycji alchemicznej i astrologicznej, zahacza o archetyp.

Początki astrologii sięgają starożytności,  Asyrii i Babilonu [2]. W wiekach średnich, astrologia stała się częścią  alchemii [3], z jej usług korzystali najwięksi tego świata. Była inspiracją dla bardzo wielu artystów, malarzy, poetów oraz naukowców. Sięgali po nią zarówno Izaak Newton jak i Johan Wolfgang Goethe, Hieronim Bosch[4] czy  Johannes Kepler. W czasach współczesnych stała się inspiracją (oprócz dalekiego wschodu) dla Carla Gustawa Junga [5] i całej psychologii głębi przez niego opracowanej.[6]  Bez jej poznania, często przekaz tego wielkiego psychoanalityka, jest trudno zrozumiały.  Obecnie astrologię nazywa się psychoekologią kultury, a nazwa astrologia stałą się synonimem  taniego, gazetowego wróżbiarstwa i ma raczej pejoratywne znaczenie, jednaki nadal inspiruje wielu, przykładem są np. Janina Kraupe-Świderska, Andrzej Polo czy Stanisław Olesiuk lub Zbigniew Makowski.  Moje zainteresowania  astrologią sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Temat wielokrotnie był przeze mnie  eksplorowany, jednak po raz pierwszy powstały prace rysunkowe, jak i po raz pierwszy połączyłam rysunek z kolorem w  przypadkowy sposób.  Stosując jednak w pracach pewne określone zasady, by charakter rysunków ściśle  współgrał z kanonem astrologicznym.[7] Na wystawie prezentuję tylko trzy prace, z bardziej rozbudowanego cyklu. Temat wymaga dalszego rozwinięcia, jestem  ciekawa do jakich rejonów sztuki i samopoznania ta ścieżka mnie zaprowadzi. Astrologia czy raczej jej forma graficzna jest tożsama z zapisem symbolicznym, rejestrem potencjałów ,  w formie mandali[8]. Graficzna struktura horoskopu jest pretekstem , nawiązuje do poszukiwania połączenia  zapisu astrologicznego i sztuki, przeciwieństw grafiki i malarstwa, znaku i zapisu uniwersalnego archetypowego.

Joanna Banek

[1] Mandala życia. Astrologia – mity i rzeczywistość. 1. Rafał T. Prinke, Leszek Weres. Wydawnictwo: RSW Prasa-Książka-Ruch

[2] Słownik Symboli, Juan Eduardo Cirlot, przełożył Ireneusz Kania, Wyd. Znak, Kraków 2006, s 479

[3] Astrologia, magia, alchemia , Matide Battistini, tł. Ewa Morka, Wyd. Arkady, Warszawa, 2006 ( Leksykon Arkady)

[4] Triumf Luny i Wenus, Anna Boczkowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980

[5] Psychologia a alchemia, Carl Gustaw Jung, przełożył Robert Reszke, Wyd. Wrota, warszawa 1999

[6] Aion, przyczynki do symboliki jaźni, przełożył Robert Reszke, oprac. Leszek Kolankiewicz, Wyd. Wrota, Warszawa 1997

[7] Mandala życia. Astrologia – mity i rzeczywistość. 1. Rafał T. Prinke, Leszek Weres. Wydawnictwo: RSW Prasa-Książka-Ruch

[8] Mandala symbolika człowieka doskonałego, Świat żywych symboli t. I, Carl Gustaw Jung, przełożyła Magnus Starski, Wyd. Brama Księgarnia Włóczęgów i uczonych, Poznań 1993