Konferencja naukowa i wystawa malarstwa “Słowiański duch we współczesnym świecie”

Konferencja naukowa i wystawa malarstwa “Słowiański duch we współczesnym świecie”

Konferencja naukowa i wystawa malarstwa “Słowiański duch we współczesnym świecie”

Wernisaż

Wernisaż przewidziano drugiego dnia konferencji 25 czerwca 2021 r. tuż po wystąpieniu o godz. 10:00 Krzysztofa A. Góreckiego.
Na wystawę obrazów zapraszamy w dniach 19-25 czerwca 2021 r. w godz. 10:00-16:00.

Demontaż obrazów 25.06.2021 r. od godz. 15:00.

Słowiański duch we współczesnym świecie
/The Slavic Spirit in the World of Today/

organizowanej w Gdańsku w dniach 24-25 czerwca 2021 r. będącej istotnym elementem wystawy prac artystów malarzy prezentowanej na terenie GSW w dniach 19-25 czerwca 2021 r. w godz. 10:00-16:00.

Celem Konferencji jest próba rekonstrukcji atrybutów i przejawów kultury słowiańskiej istniejącej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym szczególnie w Polsce, w jej regionach Ziem Odzyskanych. Wskazując na istniejące na tych terenach elementy tej kultury chcemy wydobyć te jej treści, które ubogacają życie społeczne poprzez tworzenie trwałych jego artefaktów.

Temu służyć będzie między innymi wystawowa prezentacja twórczości wyrażającej się w umiejętności przekształcania i wytwarzania nowych elementów ducha słowiańskiego poszerzających procesy poznania ludzkiego. Sprzyjać temu mogą warunki lokalowe, które są siedzibą Gdańskiej Szkoły Wyższej: wielowiekowa ulica (Biskupia) prowadząca do obronnych budowli zamkowych. Te kilkuwieczne obiekty koszarowe mogą przyczynić się do stworzenia interesujących prezentacji twórczych.

Istotnym celem Konferencji jest przyczynienie się do samopoznania się Słowian jako znaczącej treści kultury europejskiej. Służyć temu mogą głoszone referaty poświęcone zwyczajom, obyczajom i innym elementom kulturowym ubogacającym życie codzienne Słowian.