Mail ART- Luna ewentualnie Mars w Zawierciu

mail-art-luna-ewentualnie-mars-w-zawierciu-Joanan-Banek

Mail ART- Luna ewentualnie Mars w Zawierciu

Galeria Stara Łaźnia

Mail ART- Luna ewentualnie Mars w Zawierciu, Joanna Banek

Zapraszamy na międzynarodową wystawę pt. : Mail Art ” Luna Ewentualnie Mars”

czynną od 19 maja do 25 czerwca.

Otwarcie i wernisaż wystawy odbędzie się:

3 czerwca o godzinie 17:00

Galeria Stara Łaźnia

Zawiercie ul: Westerplatte 2

Na wystawę złożyło się ponad 400 prac plastycznych przysłanych przez 136 autorów z 26 krajów na całym świecie.

Film o wydarzeniu: https://youtu.be/Dnt5c1LFl-w


Mail Art ” Luna Ewentualnie Mars”(Sztuka zawarta w pocztówce)
Ideą projektu jest popularyzacja twórczości Stanisława Lema oraz jego związku z Miastem Kraków i Polską. Ważne jest dla nas, aby każdy z uczestników projektu zastanowił się nad tym jak wielowarstwowe podłoże miała twórczość Stanisława Lema, oraz w jaki sposób była i jest ona odczytywana przez świat nauki, filozofii i sztuki. Bardzo istotnym elementem naszego projektu jest fakt eksploracji kosmicznej Marsa. To wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki ma dla nas ścisły związek z twórczością Stanisława Lema oraz z obecną sytuacją, która zmusza ludzkość do pewnego rodzaju wyobcowania społecznego, jednocześnie sprowadzając nasz świat do troski o elementarne wartości takie jak zdrowie, bezpieczeństwo i wolność. Okazuje się, że porozumienie z „obcym”, który może pochodzić z innej planety lub innego świata ziemskiego jest możliwe poza słowami. Istnieje bowiem wspólny mianownik przejawiający się w prymarnych potrzebach człowieka. Odosobnienie nas do siebie zbliżyło poprzez świadomość globalnych problemów.

Autorzy projektu są przekonani że rok 2021, w którym obchodzimy100 rocznicę urodzin Stanisława Lema, jest rokiem pełnym niespodzianek. Lądowanie na Marsie, pandemia, będąca z jednej strony przyczyna wyobcowania, a jednocześnie integracji, wszystko to zapewne zainteresowałoby Stanisława Lema.

Podsumowując nadesłane do nas zgłoszenia jesteśmy szczęśliwi widząc ponad 400 prac plastycznych przysłanych przez 136 autorów z 26 krajów:- Polska, Słowacja, Argentyna, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Turcja, Meksyk, Niemcy, Rosja, Bułgaria, Macedonia, Indie, Austria, Wenezuela, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Nowa Zelandia, Japonia, Czechy, Kazachstan, Brazylia, Węgry, Wielka Brytania, Białoruś – Bali, Indonezja.

Wszyscy artyści otrzymają zaświadczenie o darowiźnie i uczestnictwie w projekcie, które będzie można pobrać na naszej stronie internetowej. https://lunaeventuallymars.com/

Dziękuję serdecznie organizatorkom, kuratorkom projektu dr. Jlanta Kuśmierska , dr. Iwa Kruczkowska-Król, dr. Krystyna Malinowska

https://proanima.pl/wydarzenia/luna-ewentualnie-mars-wystawa-pocztowek-o-tworczosci-lema-krakow/

strona www projektu:

https://lunaeventuallymars.com/

Katalog:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100069629321151%2Fvideos%2F1058446258103370%2F&show_text=false&width=357&t=0