Słowa i Twarze- Kafka w Galerii 9

www.projectkafka.com Joanna Banek uczestnik projektu

Słowa i Twarze- Kafka w Galerii 9

www.projectkafka.com Joanna Banek uczestnik projektu

Autorem projektu jest prof.Zbigniew Bajek.

Uczestnicy wystawy:

Stanisław Baj
Julia Bajek
Zbigniew Bajek
Joanna Banek
Bartłomiej Bałut
Ewa Dyga
Olga Dymitrowska
Anna Glińska-Kupczyk
Kamila Golec
Andreas Guskos
Andrzej Chmiel
Grzegorz Chojnacki
Barbara Iwańczyk
Zbyněk Janáček
Robert Jundo
Filip Kamiński
Dariusz Kindler
Karolina Kindler-Skowronek
Ewa Kolarz
Jacek Kornacki
Jolanta Kuśmierska
Anna Małecka
Arkadiusz Marcinkowski
Monika Matys
Grzegorz Nowicki
Anna Poduszyńska
Zuzanna Romańska
Agata Ruman
Yasuyuki Seagusa
Marek Sibinský

Mirosław Sikorski
Witold Stelmachniewicz
Marek Szymański
Dariusz Vasina
Monika Wanyura-Kurosad
Joanna Warchoł
Zdzisław Wiatr
Waldemar Wierzba

http://galerie9.cz/2022/kafka/