Licheń 2011

Licheń 2011

W 2011r w plenerze w Licheniu koło Konina, uczestniczyła Joanna Banek