Sympozjum w Hotelu DeSilva w Opolu w 2016

Sympozjum w Hotelu DeSilva w Opolu w 2016

Międzynarodowe Sympozjum w Hotelu DeSilva w styczniu 2016r, wykłady i malowanie… Interesujące spotkania z międzynarodową grupą artystów i lokalnymi władzami. Joanna Banek wzięła udział w projekcie.