Śladami czarnego kota

Śladami czarnego kota

Śladami czarnego kota to warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych i wystawa w Muzeum Zapałek w Częstochowie.  Projekt odbył się dzięki Kurator  Annie Glińskiej-Kupczyk.

Byłam jednym z zaproszonych artystów, biorących w 2019 roku udział, w projekcie realizowanym od kilku lat.