Wystawa Unia Lubelska

Wystawa Unia Lubelska

Wystawa Unia Lubelska odbyła się w  w Muzeum Lubelskim na Zamku w Lublinie oraz w Wilnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

W związku z przypadającą w 2019 roku 450 rocznicą podpisania aktu Unii Lubelskiej Sejm RP ogłosił rok 2019 rokiem Unii Lubelskiej.

Hasłem uroczystych obchodów tej rocznicy przez Miasto Lublin stały się słowa, Św. Papieża Jana Pawła II – „Od Unii Litewskiej do Unii Europejskiej”.

Unia Polsko Litewska była ważnym wydarzeniem nie tylko w dziejach Lublina, Polski, Litwy, ale całej Europy m. in. z uwagi na jej pokojowy, partnerski i kompromisowy charakter. Unia zawarta w 1569 roku gwarantowała wzajemną tolerancję narodowościową i wyznaniowa oraz równe prawa stanowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

To w Lublinie leżącym na szlaku handlowym Wilno Kraków odbywały się słynne jarmarki, sejmiki szlacheckie, to tu w Lublinie w Muzeum na Zamku można oglądać słynne dzieło mistrza Jana Matejki Unia Lubelska, Kaplicę Trójcy Świętej gdzie prawdopodobnie po podpisaniu aktu Unii odprawiono mszę dziękczynną, a na placu Litewskim gdzie stacjonowała Szlachta Polska i Litewska, stoi pamiątkowy obelisk z symboliczną płaskorzeźbą.

Natomiast w Bazylice Ojców Dominikanów na Starym Mieście, jak przekazuje tradycja, przechowywany jest krucyfiks, na, który składano przysięgę nierozerwalności zawartej Unii. Krucyfiks ten widnieje na obrazie Matejki „Unia Lubelska”.

Tak ważne wydarzenie w dziejach historii Europy, mające swój początek w Lublinie wymagają szczególnego uczczenia. Uroczyste obchody rozpoczęto z początkiem roku 2019 nie tylko w Lublinie, Warszawie oraz na Litwie, z akcentem na 1-ego lipca, kiedy to został podpisany na Zamku Lubelskim akt zawarcia Unii.

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Lubelskiego włącza się w obchody organizując tegoroczne ” VI Lubelskie Spotkania ze Sztuką” pod hasłem “Unia sztuki – Unia Artystów”.