Wykłady na konferencjiwo przedmiotowo – metodycznej „Kolory Barwiarstwa. Związki barwiące w chemii”

Wykłady na konferencjiwo przedmiotowo – metodycznej „Kolory Barwiarstwa. Związki barwiące w chemii”

W dniu 14.11.2023 r. Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna „Kolory Barwiarstwa. Związki barwiące w chemii” zorganizowana przez Panie:

Izabelę Pyrę – nauczyciela konsultanta PCEN oraz przewodniczącą Akademii Chemii i Fizyki

Renatę Kasper-Pakosz – nauczyciela doradcę metodycznego PCEN oraz nauczyciela chemii w ZSL w Leżajsku.
Konferencja miała miejsce w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku dzięki życzliwości i wspaniałemu wsparciu organizacyjnemu Pana Zbigniewa Trębacza – dyrektora placówki i kadry zarządzającej.


Bardzo interesujące i inspirujące wykłady przedstawiły Panie:

  • Prof. dr hab. Joanna Banek z ASP w Krakowie
  • Prof. dr hab. Barbara Pilch- Pitera z Politechniki Rzeszowskiej
  • Dr Krystyna Malinowska z Krakowa
    Ciekawym elementem konferencji była lekcja otwarta „Kolorowa chemia”, którą przeprowadziła Pani dr Renata Kasper-Pakosz.
    Celem konferencji było przekazanie cennych informacji na temat barwnych związków chemicznych, ich wykorzystywanie przez człowieka na przestrzeni wieków oraz zastosowanie w czasach współczesnych. Zamiarem organizatorów było również zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania tej wiedzy w praktyce szkolnej w ramach rozwijania zainteresowań uczniów np. poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem barwienia tkanin i materiałów, wykonywania ciekawych rysunków z użyciem naturalnych i syntetycznych barwników oraz pigmentów, a także przeprowadzanie eksperymentów chemicznych.
    Pokłosiem konferencji jest propozycja zorganizowania dla zainteresowanych nauczycieli warsztatów z barwiarstwa oraz kolejnej konferencji, której tematyka będzie poszerzona o biochemię i biotechnologię.

Autor: Izabela Pyra – Przewodnicząca Akademii Chemii i Fizyki