Wystawa Z cyklu ” Architektura sztuki. Duch i Materia”

Wystawa Z cyklu ” Architektura sztuki. Duch i Materia”

12,12,2023

Wystawa jest ósmą odsłoną projektu z cyklu Architektura Sztuki. Tym razem poruszony został temat Duch i Materia. Do wystawy zostały zaproszeni artyści : Joanna Banek, Witold Boguszewski, Jolanta Kuśmierska, Małgorzata Jenta-Dmitruk, Marek Batorski, Zbigniew Cebula, Werner Lubos i Joanna Warchoł. Wystawa odbywa się pod Patronatem ZPAP OK w Galerii Kotłownia Politechniki Krakowskiej. Wernisaż odbędzie się 12 grudnia o godz. 17.00. Ekspozycja potrwa do 11.01.2024r. Kuratorem i pomysłodawcą pokazu jest Joanna Banek.

Architektura Sztuki, Duch i Materia

Ekspozycja odbywa się pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski i jest corocznie organizowana w Galerii Kotłownia należącej do Politechniki Krakowskiej.

Do tegorocznej edycji zostali zaproszeni artyści w których sztuce można odczuć istnienie problemu ducha- duchowości i  jego przejawów w materii. W tym wypadku chodzi oczywiście nie tylko o materię malarska ale o szerzej rozumiana materię która może być rozpatrywana w aspekcie metafizycznym. Artyści posługują się różnymi środkami dla uzewnętrznia problemu przenikania się tych dwóch światów, a może raczej powinniśmy stwierdzić, że jednego – ożywionego przez zamieszkałego w nim ducha – świata materii.

W tym kontekście, zbliżamy się do wiary i religii, tajemnicy istnienia.

Wzajemność rzeczywistego, przepełnionego nierzeczywistym, widzialnego – niewidzialnym, dotykalnego i opartego na wierze buduje napięcie poznawcze, które stało się przyczynkiem do tegorocznej wystawy. Tak czy inaczej , można snuć długie dywagacje na ten interesujący temat, ale istotne jest to, jak artyści go rozumieją i jak prezentują w swej twórczości  ducha i materię, razem czy osobno?

Kurator Joanna Banek